disclaimer voor het gebruik van onze website

DISCLAIMER VAN ORANJE ICT

Algemeen

Op het gebruik van deze website (www.oranjeict.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te benaderen en op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de bezoekers van de website. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website.

Er word geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze website te framen.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt aan/van of naar deze website.

Eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Oranje ICT zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Er mag niets uit deze publicaties en/of uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere mannier openbaar worden gemaakt, zonder dat Oranje ICT daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Dit met uitzondering van persoonlijk en niet commercieel gebruik.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@oranjeict.nl.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Oranje ICT heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Oranje ICT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd.

Wij adviseren u om onze disclaimer regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 11 maart 2021.