Overzicht

Combined Hair & Saliva Food Intolerance and Sensitivity Testing
Klant:
InnerHealth
Sector:
Medisch
Diensten/producten::
Tests
Website:
www.innerhealth4you.com

Wij hebben de volgende diensten geleverd

WordPress website
Proces optimalisatie

Over het bedrijf

InnerHealth has the most complete & accurate home test kit on 1000+ items. We test both of your hair and saliva on allergies, intolerances and sensitivities.

Oplossing

InnerHealth wilde het traject van de test volledig automatiseren en hierdoor enorm verbeteren. Het uitgangspunt was om een proces op te zetten waarbij testaanvragen en de terugkoppeling hiervan zo snel mogelijk kon verlopen.

Door Oranje ICT is in nauw overleg met de klant een proces optimalisatie gerealiseerd welke daarna door ons is geïmplementeerd op de website.

Resultaat

Het door ons geïmplementeerde proces werkt uitstekend en zorgt ervoor dat er op nog grotere schaal getest kan worden en het proces nog adequater gemonitord kan worden.